Felhasználási feltételek

1. VÉGLEGES ELEMEK

Az általános szerződési feltételek az Sc.Energy Top Class .SRL által a www.topenergy.ro virtuális áruházon keresztül a Vevő részére történő minden áruértékesítésre vonatkoznak, és csak az Sc.Energy Top Class .SRL kifejezett hozzájárulásával módosíthatók.

Az oldal használata az alábbiakban bemutatott feltételek és feltételek elfogadását jelenti. Annak érdekében, hogy az oldalt a legjobb körülmények között használhassa, javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az összes feltételt.

Site – a www.topenergy.ro címen található Sc.Energy Top Class .SRL OLDALÁT jelöli, amelyen keresztül a FELHASZNÁLÓ hozzáférhet az Sc.Energy Top Class .SRL termékeivel kapcsolatos információkhoz.
Vevő – az a személy, cég, társaság vagy más jogi személy, aki megrendelést ad ki, és elfogadta a jelen OLDAL FELTÉTELÉT.
Eladó – Sc.Energy Top Class .SRL kereskedelmi vállalat, amelynek székhelye Bihar, Lugasu de Jos, 1. sz. 230, irányítószám 417315, sz. Cégjegyzékbe történő bejegyzéshez: J5 / 1917/2018, RO39733716.
Áru – minden olyan termék, beleértve a Megrendelésben említett dokumentumokat, amelyeket az Eladó köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani.
Megrendelés – az Eladó és a Vevő közötti kommunikációs formaként beavatkozó elektronikus dokumentum, amelyen keresztül az Eladó vállalja az Áruk leszállítását, a Vevő pedig vállalja ezen Áruk átvételét és fizetését.
Szerződés – az Eladó által visszaigazolt Megrendelés.
Specifikációk – az Áru összes specifikációja és/vagy leírása a Megrendelésben meghatározottak szerint.

Szellemi tulajdonjogok (továbbiakban IPR) - minden immateriális jog, például know-how, szerzői jog és szerzői jog, adatbázisjog, formatervezési mintajog, formatervezési mintajog, szabadalom, védjegy és domain név regisztráció a fentiek bármelyikéhez.

2. SZERZŐDÉSI DOKUMENTUMOK

Az előbb említett oldalon történő elektronikus vagy telefonos megrendelés leadásával a Vevő hozzájárul ahhoz a kommunikációs formához (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó tevékenységét végzi. A megrendelés a következő dokumentumokból áll össze, fontossági sorrendben:

A megrendelés (a szállítási és számlázási adatok egyértelmű megjelölésével együtt) és annak konkrét feltételei.
Vevő specifikációi (adott esetben) Ha az Eladó visszaigazolja a megrendelést, az a Megrendelés feltételeinek teljes körű elfogadását jelenti. A megrendelés Eladó általi elfogadása akkor tekinthető befejezettnek, ha az Eladó szóbeli (telefonos) vagy elektronikus (e-mail) visszaigazolást küld a Vevőnek, anélkül, hogy átvételi elismervényt kérne tőle. Az így létrejött szerződés alapját az általános adásvételi feltételek képezik, amelyek teljesítésekor az Eladó vagy annak szállítója által kiállított jótállási jegy.

3. SZÁMLÁZÁS - fizetés és szállítás

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő a Megrendelésben kerül meghatározásra. Az Eladó a leszállított vagy leszállítandó Árukról számlát állít ki a Vevő részére, a Vevő kötelessége a számla kiállításához szükséges összes adat megadása a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Szállítás - az eladó vállalja, hogy az árukat és a szolgáltatásokat futárrendszeren keresztül, saját szállítással szállítja a Vevőnek. Ugyanakkor a vásárlónak lehetősége van személyesen átvenni a termékeket. A szállítás költsége a megrendelő tartózkodási helyétől függően eltérő.

Szállítás - Csomagolás - Az Eladó az Árukkal kapcsolatos kockázatokat és felelősségeket a kiszállítás időpontjában vállalja a belső futárszolgálatnak, akivel az Eladó együttműködik, vagy a Vevő képviselőjét.

Az Eladó az Árut Románia vagy Magyarország területén szállítja.

4. A FELELŐSSÉG NYILATKOZATA

A képek példaként jelennek meg az oldalon, és a leszállított termékek a képek és a valóság között esetlegesen előforduló eltérések miatt bármiben eltérhetnek a képektől.

Sc.Energy Top Class .SRL fenntartja a jogot, hogy kiegészítse és módosítsa az OLDALon található információkat.

Sc.Energy Top Class .SRL nem vállal felelősséget a Webhely meghibásodásából eredő károkért.

A Vállalat bármely vevővel szembeni kötelezettségeinek maximális értéke a teljesítés elmaradása vagy nem megfelelő szállítás esetén a Társaság által az adott vevőtől beszedett összegek értéke.

5. A TERMÉKEK GARANCIA ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A www.topenergy.ro oldalon értékesített termékekre a hatályos román jogszabályok (LAW 449/2003, OG21 / 92 módosított és 296/2004 törvény) alapján garanciát vállalunk a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált garancia nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik, és a felhasználás típusától és módjától függ.

A jótállás hatálya alá tartozónak minősített hibákat ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típusra) kicseréljük.

A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 25 naptári nap.

A hibaelhárításon kívüli igényekre nem terjed ki a garancia.

A jótállási jegy mezőinek maradéktalan kitöltése érdekében a termékek lepecsételése szükséges. Emiatt a www.topenergy.ro oldalon keresztül értékesített összes termék plombáját feloldják annak érdekében, hogy a kereskedelmi osztály kitöltse a jótállási jegyeket.

A tartozékokhoz jótállási jegy nem jár.

6. CSALÁS

Más felhasználó személyes adataihoz elérhető bármilyen kísérlet, vagy a www.topenergy.ro oldal tartalmának módosítása, vagy a www.topenergy.ro  www.topenergy.ro oldalt futó szerver teljesítményének befolyásolása wwptw. ro és a bűnügyi nyomozás kezdődéséhez elvezett az ellen vagy azok, akik ezt a tényt megpróbáltak.

7. SZERZŐI JOG

A www.topenergy.ro oldal teljes tartalma, beleértve, de nem korlátozva a képeket, szövegeket, gombokat, programokat, szkripteket és minden egyéb adatot, az Sc.Energy Top Class .SRL tulajdonát képezi, és az alábbiak szerint védett. a jogok szerzője, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogokról szóló törvények. A fent felsorolt ​​elemek bármelyikének az Sc.Energy Top Class .SRL írásos hozzájárulása nélküli felhasználása a hatályos törvények szerint büntetendő.

Szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdések bejelentésével kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot írásban a vanzari@topenergy.ro e-mail címen. vanzari@topenergy.ro

8. VITÁK

A Vevők és a Vállalat közötti esetleges vitákat békés úton rendezik. Abban az esetben, ha a konfliktus békés rendezése nem sikerült, a hatáskör a román bíróságok hatáskörébe tartozik a Sc.Energy Top Class .SRL területi körzetében.

9. FŐHATALOM

Egyik fél sem vállal felelősséget szerződéses kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha a nemteljesítés főhatalom eseményre vezethető vissza. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik a felek ellenőrzésén, és amely nem kerülhető el.

10. SZEMÉLYES ADATOK

A www.topenergy.ro oldal felhasználóinak információi bizalmasak, és kizárólag a partnereivel folytatott kereskedelmi kommunikációhoz használhatók fel. A termékek helyzetével és állapotával kapcsolatos konkrét adatok az oldalon található koordinátákon, online elérhetőségeinken szerezhetők be.

A www.ltopenergy.ro weboldalon a felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiókjához és a személyes jelszavához való hozzáféréssel történik. Az Eladó Sc.Energy Top Class .SRL nem tehető felelőssé a felhasználónak a fiókja és jelszava biztonságával és bizalmas kezelésével kapcsolatos hanyagságából eredő hibákért.

A személyes adatok feldolgozása az 1. sz. törvénynek megfelelően történik. A személyes adatok kezelése és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében az egyének védelméről szóló 677/2001.

11. A SZEMÉLYES ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGA

A vevő által megadott személyes adatokat az Eladó kizárólag a jelen oldalon megjelölt célra használja fel. A megrendelőlapon szereplő adatok a megrendelés visszaigazolásának elküldéséhez, a megrendelt termékek kiszállításához, a folyamatban lévő akciók bejelentéséhez stb. szükségesek, azokat harmadik félnek semmilyen esetben sem adjuk át.

Az eladó garantálja bizonyos információk bizalmas kezelését. Ezek az adatok a www.topenergy.ro oldalt üzemeltető szervereken fizikailag nem léteznek, a belső hálózaton keresztül csak a Társaság erre feljogosított munkatársai férhetnek hozzá. Minden felhasználónak joga van csak az általa megadott személyes adatait látni.

A www.topenergy.ro weboldal biztonsági intézkedéseket alkalmaz a Társaság ellenőrzése alatt álló információk elvesztése, megváltoztatása vagy visszaélése ellen.

12. TERMÉKEK VISSZATÉRÉSE

A fogyasztó az alábbi helyzetekben kérheti a termékek visszaküldését:

Az a termék, amely nem felel meg az oldalon található specifikációknak. Ha bebizonyosodik, hogy a megrendelt termék nem felel meg az ajánlatunkban foglaltaknak, a Fogyasztó kérheti annak visszaküldését csere vagy teljes érték visszatérítés céljából. Ha hozzájárul a magasabb értékű termék cseréjéhez, akkor a különbözetet fizeti, illetve alacsonyabb érték esetén részleges visszatérítést kap a cseretermék értékéig. A cseretermék visszaküldési és szállítási költségeit, ha van ilyen, az Sc.Energy Top Class .SRL viseli.

Hibásan kiszállított termékek: a kérttől eltérő termék kiszállítását haladéktalanul be kell jelenteni, és a Fogyasztó az átvételt megtagadja. A fogyasztó kérheti annak visszaküldését csere céljából, illetve ha a termék már nincs raktáron, választhat cserét, vagy az érték teljes visszatérítését. Ha beleegyezik a magasabb értékű termékkel történő cserébe, akkor a különbözetet fizeti, illetve alacsonyabb érték esetén részleges visszatérítést kap a cseretermék értékéig. A cseretermék visszaküldési és szállítási költségeit, ha van, az Sc.Energy Top Class .SRL viseli

A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint „a fogyasztónak joga van a vásárlástól való elállásáról a termék átvételétől számított 10 munkanapon belül írásban értesíteni a kereskedőt, kötbér és indoklás nélkül.

Azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg az Ön követelményeinek, a Sc.Energy Top Class .SRL-hez szállítjuk vissza. Első lépésként töltse ki a weboldalunkon található visszaküldési űrlapot. Csomagátvételi visszatérítéssel nincs lehetőségünk, kérjük a termékvisszaküldési lapon is tüntesse fel a bankszámlát, hogy a pénzt vissza tudja utalni a számlájára A visszaküldött termékeknek eredeti formájukban kell lenniük, sérült vagy használt.

A termékeket az eredeti dobozokban, a sérülések elkerülése érdekében védőanyagokkal (papír, fólia, zacskó, karton stb.) megfelelően becsomagolva küldjük vissza. Azok a visszaküldések, amelyek dobozai nincsenek megfelelően védve, elutasításra kerülnek.

A visszaküldött áru értékét ezen információ kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldjük. ha ezt az információt nem kapjuk meg, a pénzt a visszaküldött termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldjük Önnek.

Kérjük, tartsa be az áru visszaküldésének határidejét.

Ha csomagot szeretne visszaküldeni, azt futárcégen keresztül kell megtennie. A futár díját csak az alábbi feltételekkel térítjük vissza: ha az átvett termék elromlott, hibás vagy nem az Ön által megrendelt termék.

Ezeket a rendelkezéseket az O.G. 130/2000, távoli kommunikációs technikával ezen az oldalon történő termékek vásárlása esetén. A Vevőnek csak egyszer van joga a termék visszaküldésére/cseréjére az O.G. 4. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek mellett dönteni. 130/2000.

A vásárlás ismételt megszakítása visszaélésnek minősülhet. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy visszaélés (ismételt visszaküldés) esetén megtagadjuk a visszaküldést.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.topenergy.ro online és fizikai áruházban történő vásárlásokra vonatkoznak.

hu_HUHU