ADATVÉDELEM

GDPR

Általános adatvédelmi rendelet

A személyes adatok védelméről szóló új európai uniós törvény, a GDPR („Általános Adatvédelmi Rendelet”) 2016. május 25-én lépett hatályba, de 2018. május 25-én lép hatályba. Ez a törvény a legnagyobb változás a személyes adatok védelme terén. az elmúlt 20 évben, és céljai messze túlmutatnak a magánélet egyszerű védelmén.

Személyes adatainak védelme fontos számunkra, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a www.topenergy.ro oldalt felkereső látogatók magánéletének védelmére, valamint azon látogatók magánéletének védelmére, akiknek személyes adatait egy harmadik személy bocsátotta rendelkezésünkre. fél, vagy amelyhez más forrásból hozzáfértem a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban. és az ilyen adatok szabad mozgása (a továbbiakban: GDPR).

Kérjük, fordítson különös figyelmet az alábbi Szabályzat (a továbbiakban „DPP”) elolvasására, hogy megértse, hogyan kezeljük adatait („személyes adatai”).

A DPP ismerteti a www.topenergy.ro gyakorlatát a GDPR rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban, valamint az Ön által megillető jogokat az Ön adatainak a www.topenergy.ro általi feldolgozásával kapcsolatban. A www.topenergy.ro által végzett személyes adatok feldolgozása minden esetben a GDPR előírásainak, valamint a www.topenergy.ro oldalon található, országonként a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően történik. hogy működik.

A DPP-n keresztül a www.topenergy.ro tájékoztatni kívánja az érintetteket az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok természetéről, valamint az adatkezelés céljairól. Ezenkívül az érintettek a DPP-n keresztül tájékoztatást kapnak jogaikról.

KIK VAGYUNK?

Mi a www.topenergy.ro (Sc.Energy Top Class.Srl) cég vagyunk, amelynek székhelye Jud. Bihor, Lugasu de Jos, Str. nem. 230, J5 / 1917/2018 Cégjegyzékben szereplő sorszámmal és RO39733716 egyedi regisztrációs kóddal. Fő tevékenységi körünk a CAEN 4690 nem szakosodott nagykereskedelem, jogi képviselőink pedig Toderas Cristina ügyintéző.

MIK A SZEMÉLYES ADATOK?

„Személyes adat”: minden olyan információ vagy információ, amely közvetlenül (például az Ön neve) vagy közvetetten (például álnéven, például egyedi azonosító számon keresztül) azonosíthatja Önt. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok közé tartoznak például az e-mail-cím, az otthoni cím, a mobiltelefon, a felhasználónév, a profilképek, a személyes preferenciák és a vásárlási szokások, a felhasználók által generált tartalom, a pénzügyi információk és a pénzügyi kimutatások adatai. Tartalmazhat egyedi numerikus azonosítókat is, például számítógépe IP-címét vagy mobileszközének MAC-címét, valamint cookie-kat.

MIT JELENT A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA?

„Feldolgozás”: minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet a személyes adatokon vagy személyes adatok készletein hajtanak végre automatizált eszközökkel vagy anélkül, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kinyerés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel vagy más módon elérhetővé tétellel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE

A személyes adatok kezelője (a továbbiakban: üzemeltető) a www.topenergy.ro.

AZ ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ ALAPELVEK

www.topenergy.ro vállalja, hogy betartja a személyes adatok védelmének GDPR-ban meghatározott alapelveit (a továbbiakban: „Alapelvek”) annak érdekében, hogy minden adat:
Helyesen, jogszerűen és átláthatóan feldolgozva;
Meghatározott, kifejezett és törvényes célokra gyűjtött;
Megfelelőek, relevánsak és korlátozottak a feldolgozás céljaihoz képest;
Korrekt és frissített;
Olyan formában kell megőrizni, amely nem teszi lehetővé az érintett személyek azonosítását az adatkezelés céljához képest szükségesnél hosszabb ideig;
Kezelése az érintett jogaival összhangban, az adatkezelés megfelelő biztonságát biztosító módon úgy, hogy az adatok teljesek, bizalmasak és hozzáférhetőek legyenek.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAPJA ÉS CÉLJA

Szerződéskötés és -végrehajtás céljából - A Kbt. 6. bek. 1 lit. b) pontja értelmében személyes adatok a szerződés megkötése vagy végrehajtása céljából kezelhetők. Ahhoz, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat kínálhassuk Önnek, az Önhöz tartozó személyes adatokat kell feldolgoznunk.

Egyes törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében - A Kbt. 6. bek. 1 lit. c) pontja értelmében személyes adatok bizonyos jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhetők. Személyes adatsort kérünk, így bizonyos esetekben a személyi számkódot is, hogy teljesítsük az adóhatóság által a számlázással és az adóhatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségeinket.

Marketing célokra - A cikk szerint. 6. bek. 1 lit. a) pontja értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez. Így bizonyos helyzetekben az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy marketingüzeneteket, ajánlatokat, híreket, jövőbeli kampányokat, különféle rendezvényekre szóló meghívókat küldjünk Önnek.

Tevékenységünk céljának teljesítése érdekében - A műv. 6. bek. 1 lit. a) pontja értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez. Így tevékenységünk céljának elérése érdekében kapcsolatba léphetünk Önnel, vagy továbbíthatjuk személyes adatait.

HÍREK

Ha feliratkozott a www.topenergy.ro hírlevél rovatra, személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, hogy marketing tartalmú információkat küldjünk Önnek a www.topenergy.ro által szervezett termékekről, szolgáltatásokról és/vagy promóciókról. bizonyos időszak.

Személyes adatai azonnal törlésre kerülnek, ha Ön lemond a www.topenergy.ro Hírlevél rovatban történő előfizetéséről. www.topenergy.ro.

Bármikor leiratkozhat a beérkezett Hírlevélhez csatolt linken vagy a www.topenergy.ro adatvédelmi tisztviselőjéhez intézett írásbeli kéréssel. www.topenergy.ro

www.topenergy.ro fenntartja magának a jogot, hogy kiválassza azokat a személyeket, akiknek hírleveleket és/vagy figyelmeztetéseket küld, valamint jogot, hogy adatbázisából eltávolítson minden olyan Tagot vagy Ügyfelet, aki előzetesen hozzájárult a hírlevelek és/vagy figyelmeztetések fogadásához, a www.topenergy.ro utólagos kötelezettségvállalása vagy az erről szóló előzetes értesítés nélkül.

SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK FELEK SZÁMÁRA

A www.topenergy.ro által kezelt személyes adatok csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén adhatók át és/vagy továbbíthatók harmadik félnek, kivéve, ha a www.topenergy.ro jogi/szerződéses kötelezettsége van az ilyen eljárásra. .

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy személyes adatait a www.topenergy.ro együttműködő partnereivel és/vagy a www.topenergy.ro egyéb harmadik fél szolgáltatóival közöljük. www.topenergy.ro

HARMADIK FELEK, EGYÉB OLDALAK ÉS SZPONZOROK ADATKEZELÉSE

Site- www.topenergy.ro webhely bizonyos pontokon tartalmazhat hozzáférési hivatkozásokat olyan oldalakra, amelyek adatkezelési szabályzata eltérhet a www.topenergy.ro oldaltól. www.topenergy.ro

Kérjük, vegye figyelembe és olvassa el a többi oldal személyes adatvédelmi szabályzatát, a www.topenergy.ro nem vállal felelősséget az ezen harmadik felek által küldött vagy gyűjtött információkért.

AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÁS. COOKIE

Ezzel kapcsolatban megtekintheti a weboldalon elérhető Cookie-szabályzatunkat, és gyakorolhatja a Cookie-k deaktiválására vonatkozó jogát az alábbiak szerint.

ADATTÁROLÁSI IDŐSZAK

www.topenergy.ro kezelt adatokat a fent megjelölt céloknak megfelelően ésszerűnek ítélt eltérő időtartamokig megőrizheti. Az Ön adatait csak az adatkezelés céljának eléréséhez, az Ön igényeinek kielégítéséhez vagy jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, mennyi ideig őrizhetők meg adatai, a következő kritériumokat alkalmazzuk:
Amikor termékeket és szolgáltatásokat vásárol, személyes adatait szerződéses kapcsolatunk teljes időtartama alatt megőrizzük;
Ha Ön promóciós ajánlatban vesz részt, személyes adatait a promóciós ajánlat időtartama alatt megőrizzük;
Ha kérdésével fordul hozzánk, személyes adatait a kérdései feldolgozásához szükséges ideig, de legfeljebb az utolsó levélváltástól számított 3 évig megőrizzük;
Ha fiókot hoz létre, személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg nem kéri azok törlését, vagy egy bizonyos tétlenség után (a velünk való aktív interakció nélkül). Ezzel kapcsolatban tudomásul vesszük, hogy az e célból feldolgozott adatokat a fiók felhasználójával való utolsó interakciót (például a fiókjába való bejelentkezést) követően 3 évvel töröljük;
Ha hozzájárult a marketinghez, személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg le nem iratkozik, vagy nem kéri azok törlését, vagy a helyi szabályozásokkal és irányelvekkel összhangban meghatározott inaktivitási időszak (márkáinkkal való aktív interakció nélkül) után. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy az adatbázisainkban direkt marketing kommunikáció céljából tárolt adatokat ezen adatbázisok nyilvántartásából az Önnel való utolsó interakciót követő 3 év elteltével töröljük;
Ha cookie-kat tárolnak az Ön számítógépén, azokat addig tároljuk, ameddig a céljaik eléréséhez szükséges (például a bevásárlókosár-sütikhez vagy a bevásárlókosár-azonosítókhoz használt cookie-k munkamenete alatt), valamint a helyi szabályozásnak megfelelően meghatározott ideig. előírásokat és iránymutatásokat. Ezzel kapcsolatban tudomásul vesszük, hogy az online viselkedésalapú reklámozáshoz, szolgáltatásaink személyre szabásához és tartalmaink közösségi oldalakon való terjesztésének lehetővé tételéhez használt cookie-kon keresztül feldolgozott adatokat (az oldal megjelenítésére szolgáló terjesztési gombok) tároljuk. a begyűjtésüktől számított legfeljebb 3 évig, az Ön hozzájárulása alapján.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

A GDPR értelmében Önnek számos joga van a www.topenergy.ro által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban:

Az adatkezeléshez való hozzáférés joga – Önnek joga van hozzáférni az általunk tárolt személyes adatokhoz. Az első információszolgáltatás díj felszámítása nélkül történik. Ha továbbra is szüksége van a már megadott információk másolataira, ésszerű díjat számíthatunk fel az információszolgáltatás adminisztratív költségeiért. Nyilvánvalóan megalapozatlan, túlzott vagy ismételt kérésekre nem lehet válaszolni.

Adathelyesbítéshez való jog – Ön jogosult kérni az adatok helyesbítését, ha azok pontatlanok vagy elavultak, és/vagy kiegészíteni, ha hiányosak. Ha rendelkezik fiókkal, könnyebb lehet saját adatait javítani a „Fiókom” funkción keresztül.

Az adatok törléséhez való jog („Az elfelejtéshez való jog”) – Bizonyos esetekben Önnek joga van adatai törléséhez vagy megsemmisítéséhez. Ez nem abszolút jog, mivel esetenként jogi vagy jogi okokból kénytelenek vagyunk megőrizni az Ön adatait.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – Önnek jogában áll kérni az adatai kezelésének korlátozását. Ez azt jelenti, hogy az Ön adatainak feldolgozása korlátozott, így az Adatokat tárolni tudjuk, de nem használhatjuk fel vagy dolgozzuk fel. Ez a jog az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott különleges körülmények között érvényesül, nevezetesen:

  • az Adatok pontosságát az érintett (azaz Ön által) vitatja olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az üzemeltető (pl. topenergy.ro ) számára az Adatok helyességének ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett (azaz Ön) ellenzi az adatok törlését, és kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az üzemeltetőnek (például a topenergy.ro ) már nincs szüksége Adatokra feldolgozáshoz, de az érintett (azaz Ön) kéri azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett (azaz Ön) az üzemeltetőtől (jelen esetben a topenergy.ro ) jogos indokok alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, annak ellenőrzése alapján, hogy az üzemeltető (www.topenergy.ro ) jogos indokai meghaladják-e az üzemeltető jogos indokait (www.topenergy.ro) érintett (azaz Ön) .

Adathordozhatósághoz való jog – Önnek joga van az Önt érdeklő adatokat egyik adatbázisból a másikba áthelyezni, másolni vagy átvinni. Ez csak az Ön által megadott adatokra vonatkozik, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és automatikus eszközökkel valósul meg.

Tiltakozás joga – Ön bármikor tiltakozhat adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul.

A hozzájárulás visszavonásának joga bármikor – Ön visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel joga az illetékes felügyeleti hatósághoz – Önnek joga van panaszt benyújtani a lakóhelye vagy lakóhelye szerinti ország adatvédelmi hatóságához, hogy megtámadja a www.topenergy.ro által kínált adatvédelmi gyakorlatokat. www.topenergy.ro .

Adatainak direkt marketing célú kezelése elleni tiltakozás joga – Ön bármikor leiratkozhat direkt marketing kommunikációnkról, vagy leiratkozhat azokról. Ezt egyszerűbben megteheti, ha rákattint a „leiratkozás” linkre bármely e-mailben vagy üzenetben, amelyet küldünk Önnek.

Az adatainak általunk történő kezelése ellen tiltakozáshoz való jog, amikor közérdekből, illetve saját magunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek megfelelően cselekményeket hajtunk végre – Ön bármikor tiltakozhat adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja jogos érdek.

A cookie-k letiltásának joga – Önnek joga van a cookie-k letiltására. Az internetböngészők beállításai alapértelmezés szerint általában úgy vannak beállítva, hogy elfogadják a cookie-kat, de ezeket könnyedén módosíthatja a böngésző beállításainak módosításával. Sok cookie-t használnak a webhelyek/alkalmazások használatának vagy funkcionalitásának növelésére; ezért a cookie-k letiltása megakadályozhatja, hogy webhelyeink vagy alkalmazásaink bizonyos részeit használja, amint azt a vonatkozó Cookie-táblázat részletezi. Ha korlátozni vagy blokkolni kívánja a weboldalaink/alkalmazásaink által beállított összes cookie-t (amely megakadályozhatja az oldal bizonyos részeinek használatát), vagy bármely más webhely/alkalmazás által, ezt a böngésző beállításaiban teheti meg. A böngésző Súgó funkciója megmondja, hogyan. További információkért lásd a következő linkeket: http://www.aboutcookies.org/;

Ezen jogok bármelyikét gyakorolhatja a www.topenergy.ro által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban, ha egyszerű kérést küld a www.topenergy.ro adatvédelmi tisztviselőnek. Ilyen helyzetben nagyon is lehetséges személyazonosságának igazolását kérni.

JOGI KÉRÉSEK

Az Ön adataihoz hozzáférünk, tároljuk és továbbítjuk a szabályozó hatóságoknak, a bűnüldöző szerveknek vagy más szervezeteknek:

Jogi jellegű megkeresésre válaszolva, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény erre kötelez bennünket. Jogi jellegű megkeresésekre is válaszolhatunk, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy az adott joghatóság törvényei által megkövetelt válasz érinti az adott joghatóság felhasználóit, és összhangban van a nemzetközileg elismert szabványokkal.

Amikor jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy szükséges: a csalás, a hozzánk tartozó anyagok jogosulatlan felhasználása, feltételeink vagy irányelveink megsértése, vagy egyéb káros vagy illegális tevékenységek felderítése, megelőzése és reagálásuk a védelem érdekében. nekünk (beleértve a jogainkat, tulajdonunkat vagy anyagainkat), Önt és másokat, beleértve a szabályozó hatóságok által végzett vizsgálatokat vagy vizsgálatokat, vagy a közvetlen halál vagy személyi sérülés megelőzése érdekében. Például, ha releváns, információkat nyújtunk harmadik feleknek, és információkat kapunk tőlük fiókja megbízhatóságáról, hogy megakadályozzuk a csalást, visszaélést és egyéb káros tevékenységeket az anyagainkon belül és kívül.

Az Önről kapott információkhoz hozzáférhetünk és hosszabb ideig tárolhatjuk őket, ha jogi kérelem vagy kötelezettség, kormányzati vizsgálat vagy a feltételeink vagy irányelveink esetleges megsértésének vizsgálata tárgyát képezik, vagy más esetekben megakadályozza a károsodást.

KAPCSOLATOK MÁS ÜZEMELTETŐKKEL

A kontextustól függően előfordulhat, hogy feltétlenül szükségünk van magasabb szintű tájékoztatásra, mind globálisan, mind belsőleg vagy külsőleg partnereink és azok számára, akikkel a GDPR-nak megfelelően adatot továbbítunk. a lehető legszakszerűbb szolgáltatások biztosítását. A www.topenergy.ro által kezelt információk a jelen szabályzatban leírt célokra továbbíthatók, továbbíthatók, tárolhatók és feldolgozhatók az EU-ban vagy az Ön lakóhelye szerinti országtól eltérő országokban. Ezekre az adattovábbításokra azért van szükség, hogy a legmagasabb színvonalon tudjunk szolgáltatást nyújtani, valamint hogy továbbra is a legjobb szakmai színvonalon tudjuk biztosítani az Ön számára anyagainkat. Az EGT-ből az Egyesült Államokba és más országokba történő adattovábbítás tekintetében az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket használunk, és adott esetben az Európai Bizottság bizonyos országok tekintetében kiadott megfelelőségi határozataira támaszkodunk.

FELDOLGOZÁSI BIZTONSÁG

www.topenergy.ro a GDPR követelményeinek megfelelően frissített technikai és szervezési adatkezelési intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy megvédje személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, visszaélés vagy nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan módosítás, megsemmisülés vagy véletlen elvesztés ellen. A www.topenergy.ro minden alkalmazottja és munkatársa, valamint a www.topenergy.ro nevében és megbízásából eljáró harmadik felek kötelesek tiszteletben tartani az Ön adatainak bizalmas kezelését és a GDPR követelményeit, a rendelkezésekkel összhangban. a DPP.

NYILATKOZAT

Webhely www.topenergy.ro tartalmazhat hivatkozásokat más oldalakra és/vagy egyéb weboldalakra, amelyek nem a www.topenergy.ro tulajdonát képezik. A www.topenergy.ro nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért, ezért nem tartható fenn. felelős az ezeken a webhelyeken vagy azokon keresztül elérhető tartalomért, reklámozásért, árukért, szolgáltatásokért, szoftverekért, információkért vagy egyéb anyagokért. A www.topenergy.ro nem vállal felelősséget a személyes adatok elvesztéséért, a látogatók személyes adataira gyakorolt ​​negatív hatásokért, vagy az adott oldalak elérése által okozott egyéb erkölcsi és/vagy vagyoni károkért.

A VÉDELMI SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSE ÉS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

Kérjük, ne feledje, hogy a www.topenergy.ro weboldal frissítése révén a jelen Szabályzat időszakos tartalmi változásainak is fennállhat. www.topenergy.ro

Hogyan értesítjük Önt a jelen Szabályzat változásairól?

A jelen Szabályzat módosítása előtt értesítést küldünk Önnek, és lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy tájékozódjon a felülvizsgált DPP-ről, mielőtt úgy döntene, hogy továbbra is használja anyagainkat.

Kérjük, ne használja tovább a www.topenergy.ro oldalt www.topenergy.ro

Ha nem ért egyet az ilyen változtatásokkal. Azt is javasoljuk, hogy ellenőrizze ezt az oldalt az esetleges frissítésekért.

A DPP feltételeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell értelmezni.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük és használjuk fel személyes adatait, vagy gyakorolni kíván bármely jogát, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségein.

hu_HUHU